Orgeln är fantastisk men också ett komplext instrument där mycket kan ske. Alla mekaniska delar samarbetar och med varierande klimat kan saker ändras som påverkar funktionen.

Vi arbetar aktivt undervisning om orgelns funktion för att ge organister en större kunskap om orgelns väsen. Alla ska känna sig trygga i sitt instrument och kunna göra mindre åtgärder när så krävs. Ju mer ni vet om era instrument desto med kan ni nyttja dem tryggt. Vårt råd till er alla är att göra er vän med just er orgel. Bygg musiken på orgelns styrkor, och finn vad/när orgeln klingar som bäst. Ingen är exakt lik någon annan.

Här några tips på vård, underhåll och felsök men eftersom ingen orgel är den andre lik så måste dessa råd bli ganska generella.

Kontakta oss om ni har frågor