I en klassisk orgel skapas klangen av pipor, det är just detta som gör det till en orgel. Pipor som lever med klimatet, skapar luftburet ljud. Orgeln är ett blåsinstrument och klangen skapas därför genom piporna.

Elektroniken har dock kommit även till denna värld som ett komplement och hjälpmedel. Vi samarbetar med olika leverantörer av orgelelektronik men i första hand förordar vi det lokala systemet levererat av IOP AB (Inovativa OrgelProdukter).

Kompetens från Luleå tekniska universitet, ett flertal namnkunniga organister och orgel professorer samt vår egen kompetens var delaktiga i utvecklingen av systemen.