Över 100 år av hantverk och musik

1903 grundades företaget i Kåge, utanför Skellefteå, en del av Västerbotten  känd för sin aktiva kyrklighet, musikalitet och företagsamhet. Bland annat finns i detta område det unika arvet av flera bygdeorgelbyggare från 1800- talet. I denna miljö startade J W Grönlund sitt snickeri. Han var känd att vara lite av bygdens mekaniker via sitt snickeri. Inte bara möbler tillverkades utan också mycket annat som hade en funktion i vardagen. Ganska snart började de tillverka harmonium för skolor, hem och kyrkor.

Men speciellt sonen Olof ville vidareutvecklas. Olof reste till Danmark för att lära sig Orgelbyggeri och vid hans återkomst övergick firman mer och mer till att bygga orglar. Olof tog då över företaget fronåsin far och flyttlasset gick norrut till Luleå.

Olov och brodern Gustav arbetade tillsammans under hela denna tid vilket visade sig vara mycket viktigt då Olof hastigt dog vid 46 års ålder. Änkan Rut med sina tre barn ansvarar nu för firman som vuxit ganska markant. Rut har redan tre egna verksamheter då hon diver musikaffärer runt om i Norrbotten. Älsta sonen Jan-Olof är i tjugoårsåldern vid pappans död. Han har redan många års erfarenhet av att jobba med sin far i kyrkorna men inte mogen nog att driva hela firman. Därför tar Gustav en ledande roll i företaget vilket han har ända fram tilll sin pensionering. Detta är en expansiv period då städerna får nya stadsdelar med många nya kyrkor.

1973 tar bröderna Jan-Olof och Anders över firman. Bröderna arbetar aktivt med ett stort hantverksmässigt ideal. Klangen och stilen lämnar orgelrörelsen och går mot något nytt. Ett ökat medvetande om orgeltraditionen tar fart. Anders var också väldigt intresserad av nya tekiska lösningar vilket gett oss många bra konstruktioner. Bröderna arbetade också aktivt med att vidreutveckla intonationstekniken och deras klangliga hantverk finns att lyssna på i många av våra orglar. Under denna intressanta period började vi även arbeta med datorstyda kombinationer. Tillsammans med lokal teknisk kompetens utvecklades egna kombitionssystem.

1984 börjar Catarina Grönlund, Jan-Olofs dotter, arbeta på företaget efter avslutad teknisk grundutbildning.  Hon arbetar i orgelbyggeriets alla avdelningar och landar så småningom på konstuktions och designavdelningen. Efter ett antal olika vidareutbildningar inom ekonomi och även en kortare arbetspraktik hos Arkitekt Olf Oldaeus tar hon ansvar som VD i slutet av 1990-talet.

Jan-Olof, Anders och Catarina utgör ett team som tillsammans skapar flera stora orlgar. Viktigt är för Catarina det så kallade Övertorneåprojektet. Hon genomför tillsammans med Mads Kjersgaard en fullständig dokumentation av orglarna i Övertorneå och Hedenäset. Detta leder via byggandet av orgeln i Norrfjärdens kyrka till uppbyggandet av Relikorgeln i Tyska kyrkan, Stockholm. Ytterligare en viktig kunskapskugge i Grönlunds CV är tillagd. Hur man bygger och rekonstruerar barock orglar från tidigt 1600-tal.

Anders Grönlund dog 2011 efter en tids sjukdom. Idag ägs företaget av Jan-Olof och Catarina arbetar som dess ledare.  Tillsammans med de mycket skickliga hantverkarna och teknikerna jobbar vi för att var en del i orgelns fortlevnad.