Över 100 år av hantverk och musik

1903 grundades företaget i Kåge, utanför Skellefteå. Detta är en del av Västerbotten som är känd för sin aktiva kyrklighet, musikalitet och företagsamhet. Under 1800-talet fanns där ett unikt kulturarv genom flera bygdeorgelbyggare. I denna miljö startade J W Grönlund sitt snickeri. Inte bara möbler tillverkades utan också mycket annat som hade en funktion i vardagen. Ganska snart började företaget tillverka harmonium för skolor, hem och kyrkor.

Sonen Olof ville vidareutveckla företaget och reste till Danmark för att lära sig Orgelbyggeri. Vid hans återkomst övergick firman mer och mer till att bygga orglar. Olof tog över företaget från sin far och flyttlasset gick norrut till Luleå.

Olov och brodern Gustav arbetade tillsammans under många år. Olof avled hastigt vid 46 års ålder. Änkan Rut, med sina tre barn ansvarade nu för firman som vuxit ganska markant. Hon drev 3 musikaffärer runt om i Norrbotten. Äldsta sonen Jan-Olof var i tjugoårsåldern vid pappans död men hade redan många års erfarenhet inom orgelbyggeri. Han var inte mogen att driva hela firman och därför tog Gustav en ledande roll i företaget vilket han hade ända fram till sin pensionering. Detta är en expansiv period i samhället med många nya orglar i varierande storlek.

1973 tar bröderna Jan-Olof och Anders över firman. Bröderna arbetade med ett högt hantverksmässigt ideal. Klang och stil lämnade orgelrörelsen och gick mot något nytt. Ett ökat medvetande om orgeltraditionen tar fart. Anders var intresserad av nya tekniska lösningar vilket lett till många nya konstruktioner. Bröderna arbetade också aktivt med att vidareutveckla intonationstekniken och deras klangliga hantverk finns att lyssna på i många av våra orglar. Under denna period började vi även arbeta med datastyrda kombinationer. Tillsammans med lokal teknisk kompetens utvecklades egna kombinationssystem.

1984 börjar Catarina Grönlund, Jan-Olofs dotter, arbeta på företaget efter avslutad teknisk grundutbildning. Hon har arbetat i orgelbyggeriets alla avdelningar och landade så småningom på konstruktions och designavdelningen. Efter ett antal olika vidareutbildningar inom ekonomi och även en arbetspraktik hos Arkitekt Olf Oldaeus tar hon ansvar som VD i slutet av 1990-talet.

Jan-Olof, Anders och Catarina var ett team som tillsammans skapade flera stora orglar. Viktigt för Catarina blir det så kallade Övertorneåprojektet. Hon genomför tillsammans med Mads Kjersgaard en fullständig dokumentation av orglarna i Övertorneå och Hedenäset. Detta leder via orgeln i Norrfjärdens kyrka till återuppbyggnaden av orgeln i Tyska kyrkan, Stockholm. Ytterligare en viktig kunskapskugge i Grönlunds CV är tillagd.

Anders Grönlund dog 2011 efter en tids sjukdom.

Jan-Olof avled 11 Mar 2020

Företaget är leds idag av Catarina och har med sin långa tradition en kompetens inom många av orgelkonstens områden. Vi har fullt utrustat snickeri och pipmakeri och är glada åt att få förtroendet att bygga nya instrument, uppdatera, rengöra, renovera och utföra service på orglar i många olika stilar.