Över 100 år av hantverk och musik

1903 grundades företaget i Kåge, utanför Skellefteå. Detta är en del av Västerbotten som är känd för sin aktiva kyrklighet, musikalitet och företagsamhet. Bland annat finns i detta område under 1800-talet ett unikt arv med flera bygdeorgelbyggare. I denna miljö startade J W Grönlund sitt snickeri. Han var känd att vara lite av bygdens mekaniker via sitt snickeri. Inte bara möbler tillverkades utan också mycket annat som hade en funktion i vardagen. Ganska snart började de tillverka harmonium för skolor, hem och kyrkor.

Men sonen Olof ville vidareutveckla sig själv och företaget och reste därför till Danmark för att lära sig Orgelbyggeri. Vid hans återkomst övergick firman mer och mer till att bygga orglar. Olof tog då över företaget från sin far och flyttlasset gick norrut till Luleå.

Olov och brodern Gustav arbetade tillsammans under många år vilket vilket visade sig vara mycket viktigt då Olof hastigt dog vid 46 års ålder. Änkan Rut med sina tre barn ansvarade nu för firman som vuxit ganska markant. Rut har redan tre egna verksamheter då hon ägde och drev musikaffärer runt om i Norrbotten. Äldsta sonen Jan-Olof var i tjugoårsåldern vid pappans död men hade redan många års erfarenhet av att jobba med sin far. Han var dock inte mogen att driva hela firman och därför tog Gustav en ledande roll i företaget vilket han hade ända fram till sin pensionering. Detta är en expansiv period i samhället då städerna får nya stadsdelar med många nya kyrkor.

1973 tar bröderna Jan-Olof och Anders över firman. Bröderna arbetade med ett stort hantverksmässigt ideal. Klangen och stilen lämnade orgelrörelsen och gick mot något nytt. Ett ökat medvetande om orgeltraditionen tar fart. Anders var också väldigt intresserad av nya tekniska lösningar vilket lett till många nya konstruktioner. Bröderna arbetade också aktivt med att vidareutveckla intonationstekniken och deras klangliga hantverk finns att lyssna på i många av våra orglar. Under denna intressanta period började vi även arbeta med datastyrda kombinationer. Tillsammans med lokal teknisk kompetens utvecklades egna kombinationssystem.

1984 börjar Catarina Grönlund, Jan-Olofs dotter, arbeta på företaget efter avslutad teknisk grundutbildning. Hon har arbetat i orgelbyggeriets alla avdelningar och landar så småningom på konstruktions och designavdelningen. Efter ett antal olika vidareutbildningar inom ekonomi och även en arbetspraktik hos Arkitekt Olf Oldaeus tar hon ansvar som VD i slutet av 1990-talet.

Jan-Olof, Anders och Catarina utgör ett team som tillsammans skapar flera stora orglar. Viktigt är för Catarina blir det så kallade Övertorneåprojektet. Hon genomför tillsammans med Mads Kjersgaard en fullständig dokumentation av orglarna i Övertorneå och Hedenäset. Detta leder via orgeln i Norrfjärdens kyrka till återuppbyggnaden av orgeln i Tyska kyrkan, Stockholm. Ytterligare en viktig kunskapskugge i Grönlunds CV är tillagd.

Anders Grönlund dog 2011 efter en tids sjukdom. Idag ägs företaget av Jan-Olof och Catarina arbetar som dess ledare. Tillsammans med de mycket skickliga hantverkarna och teknikerna jobbar vi för att var en del i orgelns fortlevnad och utveckling.