Kompetens

Vi har en bred hantverkskompetens. Våra skickliga snickare kan inte bara göra underbart vackra arbeten, de kan också göra snickerier med en funktion. Vi är van att göra finsnickerier som både är vackert men som också har en funktion tillsammans med andra delar. Vi har arbetat med alla tänkbara träslag, nytt såväl som pietetsfulla restaureringar av mycket gamla föremål. Det har gett oss en mycket speciell kompetens.

Säg varmlim, så säger vi ”Vilken sort”. Säg massivträ så svarar vi ”Visst vilket”.

Vi har specialkompetens inom områdena…

  • Finsnickeri, spcialsnickeri
  • Mekanik, metallkonsruktion gärna i samverkan med trä
  • Metall arbete och tennsmide
  • Träsnideri
  • Återskapa eller renovera gamla träkonstruktioner
  • montage på plats av snickeri, mm
  • tillverka kopior av äldre föremål för utställningar mm.

Denna specialkompetens vill vi nyttja mer då den är unik och kan komma oss alla till del. Hör gärna av er med frågor om ni behöver något tillverkat eller konstruerat. Vi har många stängar på vår lyra.

E-post