Att158_5824 stämma en orgel är egentligen ett omöjligt uppdrag. Första hindret är naturligtvis det omöjliga via tempereringen. Piporna är också nyckfulla. Minsta grads temperaturförändring ändrar tonhöjden. Ibland påverkar piporna också varandra så att två renstämda pipor hamnar i konflikt med varandra. Övertoner kan också göra att toner inte alltid klingar rent. Vrider man en pipa i sin position kan tonhöjden också ändras. Allt detta är charmen och förbannelsen med orgeln. Det är inte ett statiskt instrument och variationerna gör att orgeln ständigt visar nya ansikten.

Trots detta måste orgeln stämmas regelbundet. Mest gäller detta rörstämmorna som överses ofta. I många musikers vardag ingår stämning av rörstämmorna som en vardaglig rutin.

 

 

Några tips med på hur rören stäms …

  • Ta en tonstabil stämma som ni lätt kan höra, vanligt är Principal/Oktava 4′. Börjar stämma 8’ röret mot  4’ stämman. Var öppen för att det ibland är lättare att höra svävningarna mot någon annan stämma än just Oktava. Kontrollera dock så att detta register är acceptabelt stämd.
  • Ibland är det bäst att först stämma en oktav i mittpartiet av rörstämman och därefter stämma i oktavintervall uppåt och nedåt mot de stämda piporna.
  • Är olyckan framme och man råkar knacka kryckan för långt så att den lossnar från röret ska man INTE dra upp den igen. Gör man detta kan tungan skadas allvarligt. Ta istället ut hela nedre delen (kopf, munstycke, tunga och krycka). Därefter kan kryckan försiktigt läggas tillbaka på tungan. OBS rör inte tungan med fingrarna.
  • När man stämmer är det ibland svårt att lokalisera vilken pipa som ska stämmas då de alla ser likadana ut. Vårt tips är att lämna stämjärnet liggande nedanför pipan man stämt när man byter ton. Alternativt kan ni genom att hålla handen ovanför pipan höra vilken som ljuder.

Labialpipor justerar tonhöjden via den klingande längden av pipan ovanför labiet. Öppna pipor bör stämmas av servicetekniker. Täckta pipor reglerar tonhöjden via läget på hatten och i vissa fall även på skäggen. Tyngdlagen gör att hatten kan glida ned och orsaka för hög tonhöjd. Vanligen är rådet att inte stämma labialpiporna själva men enstaka täckta pipor som ni når kan ni själva justera om det behövs. Akta er bara så ni inte stöter till grannpiporna

 

Hur ofta ska en orgel stämmas?

Rörstämmorna kan i princip stämmas hur ofta man vill. Finn ett intervall som fungerar för er. Kanske en gång per vecka, var annan vecka eller ibland räcker en gång per månad. Väljer ni ett längre intervall så kommer nog inte stämman nyttjas så ofta. Stillastående tungor kan göra dem lite svårare att stämma och eventuellt även göra dem tröga i ansatsen. Vi brukar därför rekommendera att piporna ändå får ljuda för att tungorna ska få vibrera. Mässingen som tungorna oftast är gjorda av kommer med tiden att börja oxidera vilket påverkar ansatsen och klangen. Det är ganska omfattande arbete att ta bort oxid så det görs inte så ofta men vet att er orgel ändå behöver detta med jämna mellanrum.

Labialpiporna stäms när så krävs, ju längre intervall dess bättre för de öppna labialpiporna. Materialet i pipornas topp riskerar att utmattas om man stämmer ofta. Att intervallet varierar mellan orglar har många orsaker såsom värme, fukt eller konstruktion. Man kan antingen göra mindre stämningsjusteringar varje eller vart annat år eller ha större genomgångar med lite längre intervall.