OLYMPUS DIGITAL CAMERAOrgeln kan vara mekanisk, pneumatisk, elektrisk eller blandning mellan dessa. Uppstår problem med funktionen kan man inte under denna rubrik ge råd om allt som kan ske. Är orgeln mekanisk finns det dock åtgärder ni kan göra. Men alla tipsen nedan måste anpassas till det instrument ni har. Varje enskild åtgärd kanske inte är möjlig på just er orgel. Ring oss gärna och fråga.

Hyla betyder att någon pipa åter trots att ingen tangent är tryckt. Det kan vara från små väsande till full klang. Oftast hör man detta lättast med de minsta piporna då de kräver minst mängd luft. Därför kan ibland hylare försvinna när man drar ytterligare ett andrag till en större stämma. Orsaken är oftast att mekaniken är för sträckt eller inte löper fritt vilket gör att luft läcker in i pipan. Det kan vara svårt att veta vilken ton som hyler eftersom pipan inte alltid låter i sin fulla ton utan bara väser. Om man lyfter tangenterna en i sänder kan man ofta finna vilken ton som klingar. Undersök därefter följande:
  • Tangenten i sig kan kärva något. Ta tag i tangentens framkant och gnugga den upp och ned och något åt sidorna. Tangenten sitter vanligen på ett ovalt stift och genom att gnugga i sidled kan man få tangenten att löpa lite bättre.
  • På grund av fuktförändringar är mekaniken för sträckt så ventilen öppnats något. Mycket lite krävs för att läckage ska uppstå. Justera i första hand på den lädermutter som ansluter mekaniken till väderlådan, den så kallade blindklaven. Skruva muttern uppåt något så att mekaniken inte blir för sträckt. Var inte orolig att göra fel. Skruvar ni åt fel håll blir hylaren värre. Skruvar ni upp för mycket kommer tonen att få lite mer ”tomgång” i klaven.
  • Om det hyler bara i kopplat läge är det någon mutter i koppelmekaniken som är lite för nära. Det är inte helt enkelt att veta var man ska justera. Ring oss gärna när ni är vid orgeln så kan vi guida er till justering av denna.
  • Det kan också komma skräp genom pipan ned i väderlådan och ventilen. För att ta ut ventilen krävs ofta specialverktyg.
  • Notera alltid vad ni gjort och vilken ton ni justerat så att orgelbyggaren vet detta vid nästa besök. Hylare kan komma och gå under året, det kan vara en realitet med vissa instrument i vissa miljöer.

Vid elektrisk registratur är mekaniken ersatt med magneter men i någon punkt är den kopplad till väderlådan. Denna punkt kontrolleras vid funktionsstörningar. I övrigt är det svårare att kunna åtgärda problem själv. Det kan handla om lödningar som är defekta, störningar i elsystemet eller programfel. Allt detta bör åtgärdas av fackman.

Pneumatik är det tredje alternativet på överföringen från tangent/pipa. Det är ett ganska komplext flöde av luft som aktiverar piporna. Vissa orglar blir summa om luftläckage uppkommer och andra orglar hyler. Det vanligaste pneumatiken som Grönlunds orgelbyggeri använde gör att pipan blir stum om läckage uppkommer. Att kunna laga detta är lite knivigt. Man kan kontrollera de små läderbälgarna som öppnar luftflödet och laga dem men var medveten om risken att felet uppkommer igen om lädret är gammalt och slitet. En pneumatisk orgel innehåller flera hundra små bälgar.

Registreringen kan också vara mekanisk, elektrisk eller pneumatisk. Det är inte så ofta problem uppstår men om så är fallet försök följa flödet och kontrollera varje led.