Uppstår riktigt dramatiska fel som att orgeln till stora delar eller helt blir tyst, eller att den blir väldigt ostämd så misstänk luftsystemet. Även mycket små förändringar i lufttrycket påverkar pipornas tonhöjd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Cavaille Coll bälgar där träet är täckt med karaktäristiskt blått papper.

Fläkten som producerar lufttrycket är en motor som måste vårdas . Den bör oljas ca en gång per år. Det finns vanligen två punkter där fläkten ska oljas. Fläkten är ansluten till det elektriska nätet och den har därför en vanlig säkring som kan ha utlösts.

Det är viktigt att fläkten är rätt ansluten så att den går rätt. På fläkten finns en pil som visar den riktning fläkten ska rotera. Vid installation men också vid förändringar i elsystemet kan man av misstag ändra faserna så att fläkten roterar fel väg. Blir orgeln ostämd, kontrollera detta först.

Luftsystemet är i orgeln ofta indelat i delar, en bälg till varje verk är vanligt. Blir ett helt verk eller en stor del av ett verk stum kan ridåventilen vara ur funktion. Ridåventilen reglerar verkets tryck och är den ur funktion kan det antingen bli tyst eller mycket ostämt. Lokalisera bälgen och undersök det så kallade ridåsnöret som är fästat i bälg och ridå. Hör av er så kan vi ge råd.

Störande pysljud uppstår när det finns läckage i luftsystemet. Åtgärdas naturligtvis genom att försöka nå och laga läckaget. Hör av er, om hur man lagar, vanligast är att använda vitlim och läder.

 

Resonans i orgelhuset

Pipornas ljud skapar frekvenser som kan ge resonans i orgelhuset. Oftast uppstår det när man spelar lägre frekvenser som Subbas 16’. Det råd vi kan ge är att kontrollera alla luckor för att lokalisera var resonansen uppstår och tryck in mjukt material mellan lucka och skåp för att minska eller eliminera missljudet.