Detta bokstöd är hantverksmässigt tillverkad av furu, ek eller annat valfritt träslag. Det är utvecklat för att nyttja till utställningar eller till att lyfta upp boken närmare läsaren.

Titta närmare på det i denna länk.

Övrigt