Vi har kompetens att renovera eller nytillverka delar till exempelvis er kyrkstuga. Vi kan i samråd med er och eventuell kontrollant finna en lösning för renovering av de snickeridetaljer ni behöver.

Följ denna länk för att se mer information

eller

Kontakta oss för mer information.