Vi genomför regelbundna serviceresor genom våra nordliga länder. Ring oss när ni har frågor eller problem så hjälper vi gärna till. I första hand kan vi ge råd via telefon men vi kommer naturligtvis också gärna till er.

Servicebesök kan göras på tre sätt. 1) En speciell resa till er som skräddarsys i tid och omfattning. 2) En samordnad resa där flera jobb samordnas och resekostnaden därigenom kan delas. 3) Serviceavtal upprättas mellan oss vilket innebär att vi planerar och utför service enligt överenskommelsen. Detta innebär lägre tim och resekostnader än mer akuta åtgärder.