Vi har utformat ett Serviceavtal som går ut på att församlingen/pastoratet köper en viss tid av oss. Serviceresan anpassas till andra uppdrag i området och vi kan därför hålla kostnaderna lite lägre än vid vanliga servicebesök.

Under besöket arbetar vi avtalad tid med de instrument ni har inkluderat i avtalet. Ni styr själva över hur tiden fördelas. Kanske behöver ett instrument mer omsorg ett åt och nästa år är det ett annat.

 

Omfattningen av servicen beror på vilken nivå ni önskar, men ofta ingår:

1) Stämningjustering dvs att de pipor som är ostämda ses över.

2) Har någon pipa problem med funktionen så ser vi i möjligaste mån över detta och åtgärdar. Ibland innebär det mycket omfattande demontering vilket kanske inte går att genomföra inom avtalad tid.

3) Fläktmotorn oljas

4) Mekaniken ses över och justeras vid behov

5) Kopplen ses över och justeras vid behov

6) Rengöring av klaviaturer