Med jämna mellanrum måste orgelns inre rengöras. Damm i pipverket kan göra att piporna inte klingar rätt. Oxidering på tungstämmorna gör tonansatsen sen, ibland så sen att de blir stumma. Även mekaniken blir med tiden påverkad av alltför mycket damm och smuts.

Spelbordet och dess tangenter behöver också rengöras kontinuerligt. Tangenter och spelbordsmiljön blir naturligtvis smutsig av alla timmars spel och bör varligt rengöras med jämna mellanrum.

Det är ganska ovanligt att fasaden måste poleras, fasadpipornas patina ingår i det naturliga åldrandet och poleras därför vanligen inte, men iblnd har piporna utsatts för droppande färg eller rengöringsmedel vilket gör att de bör poleras. Pipornas yta är mycket känslig och fläckar uppstår nästan på en gång så därför ska man vara väldigt försiktig och aldrig röra en metallpipa med bara händer.

Under pedalklaven samlas damm, pennor, papperslappar, gem och sudd. Detta kan ni vanligen ta bort själva genom att varligt lyfta pedalklaven och rengöra. Hör gärna av er till oss om tips om hur klaven tas bort/sätts tillbaka.

I vissa kyrkor kan det gå tiotals år mellan rengöringarna medan andra kräver oftare översyn. Detta måste anpassas till just era förhållanden. Hör av er så  sänder vi ett kostnadsförslag.

E-Post