Orgeln behöver bra belysning. I första hand för manualen och pedalen men även servicebelysning är viktig.

Många orglar har äldre belysning och det är inte ovanligt att se för starka glödlampor bakom träskärmar. Temperaturen blir då alltför hög vilket kan resultera i brandrisk. Dessa belysningar bör ersättas snarast. Lika vanligt är att se belysningar som inte ger tillräcklig belysning. Alla orglar är olika och belysningen ska vara anpassad till instrumentets helhet. Vi specialutformar därför notbelysning efter era önskemål. Idag är det vanligast med diodlister men det finns även alternativa lyskällor såsom lysrör eller glödlampor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inne i orgeln måste orgeln få en servicebelysning. Den ska vara utformad för att ge god belysning vid servicearbete men man bör också tänka på att denna installation ska vara brandsäker och inte innebära förhöjd temperatur inne i verket.