Idag är det viktigt att vi alla tar ansvar för vår värld. att tänka på  klimatet är viktigt i allt vi gör. Vi måste spara på världens resurser och då även fundera på inomhusklimatet. Hur påverkad ett nytt inomhusklimat våra orglar?

Orgeln är som ett stort urverk där många delar påverkas av klimatet. Fuktigare klimat ökar risken för att mekaniken kärvar eller i värsta fall blir angripen av mögel. Torrt klimat kan vara minst lika farligt då träet kan spricka och därigenom helt ödelägga funktionen i orgeln.

Ändringar i temperaturen går hand i hand med luftfuktigheten men är också det som påverkar tonhöjden. Till och med väldigt små variationer ändrar tonhöjden upp och ned. Alla med öververk, bröstverk eller ryggpositiv har säkert märkt att verken kan variera i tonhöjd på grund av att olika värme på olika platser i kyrkan.

Allt detta är helt normalt och en del i orgelns naturliga liv. Viktigt är att man vet om detta och gör förändringarna varligt och med hänsyn till så många faktorer. Dessa har vi samlat i den skrift som finns att läsa eller ladda ned.

Klimat 23